فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی
مربوط به:  سید محمد باقر صدر

سخنرانی امام خمینی (ره) پس از شهادت سیّد محمّد باقر صدر

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

شهادت مرحوم آیت‏ اللّه‏ صدر1 را به همۀ ملت‌های مستضعف جهان و به مسلمین خاصتاً و به عراق و ایران بالاخص، تسلیت عرض می‏کنم.

برادرهای من، عزیزان ما که از اوطان خودتان آواره شدید، در این گرفتاری‌های شما در طول حکومت بعث، ما هم مبتلا بودیم در ایران، و شما در عراق. ما در ایران گرفتار یک حکومت دیکتاتور خبیث2 [بودیم] که با ملت ما آن کرد که مغول آن طور نکرد. علمای ما را تبعید و آواره از اوطان خودشان کرد و بعضی را شهید، نساء3 ما را بی ‏احترامی [کرد] و احترام آن‌ها را از بین برد، جوان‌های ما را در حبس‌ها و در زجرها، حتی بعضی از آنها را چنانچه گفته‏‌اند در تاوه سرخ کردند و بعضی از آنها را پای آنها را اره کردند. روحانیون بسیاری از بلاد ما را از بلاد خودشان تبعید و در حبس نگه داشتند و با وضع فجیع به آنها اهانت و ظلم کردند. شما هم در طول [حکومت] این حزب فاجر کافر4 مبتلا بودید و به همان نحو ابتلائاتی که ما داشتیم. جوان‌های شما را، به جرم اینکه برای زیارت حضرت سیدالشهدا می‌‏رفتند، در بین راه گرفتند و با آنها آن طور سبعانه عمل کردند. علمای شما هم گرفتار این حزب فاجر فاسد بود. با مرحوم آیت ‏اللّه‏ حکیم آن کردند که ما شاهد بودیم و مرحوم آیت ‏اللّه‏ صدر را به جرم این که از ظلم آنها شکایت داشت و می‏‌خواست حکومت اسلام برقرار باشد، شهید کردند و خواهر مکرمۀ مظلومۀ ایشان را هم شهید کردند. ما شهید دادیم، شما هم شهید دادید؛ ما در حبس به سر بردیم، شما هم به سر بردید، لکن خدای تبارک و تعالی خواست که ملت ایران را از زیر بار ظلم بیرون بیاورد و به آنها توفیق داد که در سایۀ وحدت و اتکال به خدای کریم بر حکومت جائر وقت غلبه کردند و او را از کشور خودشان راندند و دست قدرت‌های بزرگ را از کشور خودشان کوتاه کردند و یک حکومت اسلامی ـ انسانی در ایران مستقر کردند. و مع ‏الأسف، دست‌های ظالم خارجی در کار است و از اول در کار بود که نگذارند این حکومت اسلامی مستقر بشود و نگذارند در سایر کشورهای اسلامی هم حکومت دست خود ملت باشد. این آدمی5 که در عراق آن همه جور و ستم کرد، برای خاطر به دست آوردن دل قدرت‌های بزرگ، به ایران تجاوز کرد، آن هم به محل‌های عرب‏نشین. این شخص و این جرثومۀ فساد که با اسم عُروبت به اسلام می‏‌تازد با ملت عرب و با عرب‏‌نشین ایران آن کرد که محمدرضا به همۀ ایران کرد و بدتراز او. عرب‌های ایران را کشت و یا آواره کرد. زن و بچه‌‏های مناطق عرب‏‌نشین را و سایر مناطق را، برای خاطر به قول خودش عروبت و به حسب واقع برای شیطان بزرگ6 و برادرهای شیطان بزرگ7، آن قدر قتل‌‏عام کرده است که قبرستان‌های ایران مضاعف شده است. در زمان حکومت جائر این سفّاک، چاره جز وحدت کلمه و اتکا به خدا نیست. من در سابق که ایران بودم، قبل از این‌که تبعید بشوم و منتهی بشود که به عراق بیایم، گمان می‌‏کردم که عشایر عرب که دارای سلاح هم بودند، در مقابل این حکومت خواهند ایستاد و خواهند او را به جای خودش نشاند، لکن بعد از اینکه آمدم به عراق، تعجبم بیشتر شد که دیدم در حضور همین عشایر و در حضور همان ملت، رئیس روحانی ملت عراق و ملت اسلام را محاصره کردند و تحت‏ الحفظ از بغداد به نجف آوردند و آن هم مظلومانه باید بگوییم به شهادت رسید.

اگر ملت عراق بخواهند از گرفتاری که دارند و داشتند و از تحت ستم این ستم‌کاران خارج بشوند، چاره ندارند جز آنکه همان نحو که ایران اجتماع کرد و ملت متحد شد و با اتحاد کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی آن حکومت جائر را ساقط کرد، با اینکه آن حکومت قدرتش بسیار بیشتر بود از این حکومت بعثی صدام بسیار خبیث، مع ‏ذلک، ملت ایران توانست با اینکه سلاح نداشت این جرثومۀ فساد و این سلسلۀ خبیث سلاطین را که در طول تاریخ مجرم‌ترین افراد انسانها بودند، منقرض کند و به جای او جمهوری اسلامی را مستقر نماید؛ عراق هم چاره‌‏ای جز این ندارد. این ملت‌ها هستند که باید نهضت کنند، قیام کنند و خودشان را از دست اشرار نجات بدهند. نباید ملت‌ها بنشینند تا اینکه از جای دیگر و کسان دیگر آنها را نجات بدهند. مبدأ نجات از خود ملت است. ایران با اینکه هیچ کشوری با او مساعدت نکرد، بلکه تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، الاّ کمی از آنها، با او مخالفت کردند و طرفداری از رژیم کردند، مع ‏ذلک، چون ملت خواست انقراض این سلسلۀ خبیثه را، عمل شد. ملت اگر مطلبی را بخواهد، نمی‏‌شود به او تحمیل کرد؛ نمی‏‌شود خلاف او را به او تحمیل کرد. ملت عراق نباید بنشینند و منتظر این بشوند که یک دستی از خارج بیاید و آنها را نجات بدهد. ملت عراق، ملت مسلم و تابع اسلام و قرآن کریم و مخالف با استبداد، و مخالف با ستمگری، مخالف با خوی‌های سبعی و حیوانی است و ملت باید تبعیت از اسلام بکند.

خود ملت و ملتها باید خودشان را نجات بدهند. ملت ایران با ملت عراق دو نیست و با ملت‌های مسلم دیگر هم دو نیست؛ این یک ملت است و دارای یک میلیارد جمعیت؛ یک ملت است و دارای خزاین بی‌‏شمار و مع‌‏الأسف، به واسطۀ انحراف اکثر دولت‌های اسلامی، این یک میلیارد انسان در تحت فشار قدرت‌های شیطانی بزرگ است و این خزائن عظیم این کشورهای اسلامی به حلقوم این قدرت‌های بزرگ فرو می‏‌رود. ملت‌ها باید قیام کنند و خودشان را از دست حکومت‌های خودشان و قدرت‌های بزرگ نجات بدهند. اگر ملت ایران نشسته بود و چشم به این دوخته بود که از خارج کسی کمک کند و او را نجات بدهد، تا آخر تحت همان فشارها بود و حکومت جائر پهلوی حکومت می‌‏کرد، لکن انتظار نکشید و با اینکه دولت‌های شرق و غرب به کمک محمدرضا بودند و پشتیبان او بودند، مع‏ ذلک، با همۀ قدرت‌های خارجی و با قدرت بزرگ نظامی که در داخل داشت، وقتی ملت یک‌پارچه قیام کرد، زن و مرد، کوچک و بزرگ، فریاد کرد که ما نمی‏‌خواهیم این حکومت جائر و این سلطنت کافر را، هیچ یک از قدرت‌های خارجی نتوانست که جلوگیری کند و قدرت‌های داخلی هم برگشتند از او و متصل به ملت شدند. ارتش عراق هم، اگر مسلمان‌های عراق قیام کنند، به آن‌ها متصل خواهند شد و این ریشۀ فساد را از آنجا خواهند کند.

اخیراً، در یک نوشته‏‌ای دیدم، در یکی از خبرگزاری‌ها که دولت عراق می‌‏گوید ما همیشه مسلمان بودیم و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر می‌‏دهیم، پس ما مسلمانیم و شما چرا ما را کافر حساب می‌‏کنید. من به آن‌ها می‏‌گویم که شما قبل از این‌که ما صحبت از این بکنیم، از قِبَل آیت ‏اللّه‏ حکیم رضوان الله علیه تکفیر شده‌‏اید. ملت عراق مسلم‏اند؛ لکن این حزب «بعث» عقایدشان عقاید اسلامی نیست و مورد تکفیر رئیس ملتشان شدند و این اظهار اسلامیت که صدام و امثالش می‏‌کنند مثل آن اظهار اسلامی است که محمدرضا می‏‌کرد. من احتمال می‌‏دهم که محمدرضا در باطن ذاتش مسلمان باشد، لکن مسلمان بدتر از کافر؛ لکن نسبت به صدام این احتمال را نمی‌‏دهم که بر حسب ذاتش به اسلام گرایش داشته باشد. قیام بر ضد کشور اسلامی و حکومت اسلامی که الآن در ایران مستقر است، همین قیام بر ضد اسلام، در حکم الحاد و کفر است و این آدم در عین حالی که به قول خودش مسلم است، قیام بر ضد اسلام کرده است. جرم ملت مسلمان ما جز این نیست که می‏‌خواهد دست قدرت‌های بزرگ از خزاین او و از ملت او کوتاه و خودش حکومت اسلامی داشته باشد و از اول هم حکومت اسلامی را می‏‌خواست و به حکومت اسلامی رأی داد و مستقر کرد و به همین جرم مورد مؤاخذه ابرقدرتها و تجاوز پیوندهای پوسیدۀ به ابرقدرتها شد.

صدام گفته است که چنان‌چه به مقاصد من عمل نکنید، من بیشتر از این، کشور شما را خراب می‏کنم. تو هر چه توانستی کرده‏ای و هرچه بتوانی می‏کنی و بیشتر از آن هم نتوانستی که بکنی، نه اینکه نخواستی بکنی. تو اگر بتوانی تمام مسلمین ایران را خواهی کشت، لکن این خیال باطلی بود که کردی و گمان کردی که ملت ایران بی‌‏تفاوت است، اگر تو هجوم بیاوری به کشورش و ارتش ایران ضعیف و ناتوان است. ملت و ارتش به تو فهماند که مسئله آن ‏طور که تو حساب کرده بودی و آن طور که قدرت‌های بزرگ حساب کرده بودند، نبود و همان وقت که تو هجوم کردی و ناگهان هجوم کردی، جلوی تو را گرفتند و پس از آن یک قدم هم پیش نیامدی و حالا هم هر روز عقب‌تر خواهی رفت. و اگر نبود خوف اینکه ملت شریف عراق صدمه ببیند، اگر ما هم و ارتش ما هم و ملت ما هم مثل صدام فکر می‏‌کرد که باید پیش بُرد ولو به کشتن ملت‌ها، ولو به کشتن بچه‌‏ها و زن‌ها و پیرمردها، اگر یک هم‌چو برنامه‌‏ای بود، امروز می‌‏دیدی که عراق دیگر کسانی را که بتوانند کاری انجام بدهند، ندارد. لکن کشور ما متعهد به اسلام است و ارتش ما متعهد به اسلام است؛ ارتشی است که از بالای شهرهای بزرگ عراق می‏‌گذرد و در آخرین نقطۀ عراق، در مرز اردن، می‏‌کوبد مراکز نظامی عراق را و یک بمب در شهرهای عراق نمی‌‏اندازد. این کشور اسلامی است و این لشکر، اسلامی و این قوای مسلحه، اسلامی است و آن کسی که می‌‏کوبد مسلمین را و آواره می‏‌کند مسلمین عرب را و به تباهی می‏‌کشد کشور اسلامی را، به جرم اسلامیت، آن کس در سلک مسلمین نیست؛ هر چه هم فریاد بزند که من مسلمم، فریاد بزند که من شهادت می‏دهم، لکن این اسلام نفاق است که بسیاری از شهادت‌ها را می‏دهند و در صدر اسلام هم می‏‌دادند، لکن منافقینی بودند که بالاتر از سایر کفار بودند.

و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که ملت‌های مسلم را بیدار کند و ملت عراق را هوشیار کند و خودشان را [رها کنند] از قید و بند این قدرت‌های بزرگ و این جرثومه‌‏های فسادی که به اسم اسلام مسلمین را قتل عام می‏‌کنند و به اسم اسلام احکام اسلام را زیر پا می‏‌گذارند و با اسم اسلام علمای اسلام را شهید می‏کنند، آن هم مثل سید محمدباقر صدر که مغز متفکر اسلامی بود و امید این بود که اسلام از او بهره‌‏برداری‌های زیادتری بکند و من امیدوارم که کتاب‌های این مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمین قرار بگیرد و ان شاءاللّه‏ خداوند تعالی او را با اجداد بزرگش محشور فرماید و خواهر بزرگوار مظلومۀ او را هم با جده‌‏اش محشور کند و امیدواریم که ملت‌های اسلامی با قیام خود دست قدرت‌های بزرگ را از کشور خودشان کوتاه کنند.

والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏ و برکاته.


  1. ^ شهید سید محمد باقر صدر که به همراه خواهر فاضله‏‌شان بنت ‏الهدی به دست عوامل جنایت‌کار صدام به شهادت رسیدند.
  2. ^ حکومت محمدرضا پهلوی.
  3. ^ زنان، بانوان.
  4. ^ حزب بعث عراق.
  5. ^ صدام‏ حسین، رئیس جمهور عراق.
  6. ^ دولت امریکا.
  7. ^ دولت‌های انگلیس و فرانسه.

از: موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه امام خمینی (ره)، جلد 8، جنایات و ظلم‏های رژیم بعث عراق و لزوم قیام ملت عراق علیه این رژیم کافر، لینک

ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.