فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی
مربوط به:  کنفرانس گوآدلوپ

پاسخ امام خمینی (ره) به پیام محرمانه جیمی کارتر پس از کنفرانس گوآدلوپ

خیلی متشکرم از پیامی که داده شده است. در پیام آقای کارتر دو وجه وجود دارد. وجه اول این که شما می‌خواهید که از بختیار حمایت بکنم. مگر اطلاع ندارید که من بارها اعلام کرده‌ام که این دولت یک دولت غیر قانونی است؟ دلایل غیر قانونی بودن آن هم این است که از طرف شاه منصوب شده است. خود شاه غیر قانونی است و او هم از مجلسی رأی اعتماد گرفته که آن مجلس هم غیر قانونی است بنابر این من تعجب می‌کنم از شما که دم از قانون و دموکراسی می‌زنید، چگونه از ما می‌خواهید بر خلاف قوانین خودمان عمل کنیم و به امری غیر قانونی پافشاری بکنیم. اگر من هم از بختیار حمایت کنم، ملت زیر بار نخواهد رفت و این حکومت راهی ندارد جز این که کنار برود و شما اگر واقعا قصدتان برقراری آرامش است،‌تنها راهش این است که از حمایت بختیار دست بردارید. شاه از ایران بیرون برود و بختیار حکومت را تسلیم بکند به مردم و مطمئن باشید که خود مردم طالب آرامش هستند، دیدید که در تمام این تظاهرات خشونتی از جانب مردم صورت نگرفته است، مگر به نام مردم خواستند یک آشوبی به پا بکنند.

اما وجه دوم پیام آقای کارتر که می‌گوید بیم این را داریم که ارتش کودتا کند و خونریزی واقع بشود و از کنترل ایشان خارج گردد. این معنایش شاید این باشد که ایشان می‌خواهد ما را از کودتا و دخالت ارتش بترساند. نگرانی آقای کارتر این است که ارتش از کنترل ایشان خارج شود. من صریحا از ایشان می‌خواهم دست از سر فرماندهان ارتش ایران بردارد. و مطمئن باشند که نه من و نه مردم ما از این چیزها باکی نداریم و بنده ارتش هم تا جایی که اطلاع داریم،‌از ملت است، آن‌ها دست به یک چنین کشتاری نخواهند زد. عده‌ای که مأمور هستند و شاید در مقاماتی از ارتش باشند آن‌ها هم نمی‌ةوانند، چون کسی از آن‌ها تبعیت نمی‌کند.

از: سلطانی طباطبائی، سید صادق، خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی،  نوبت چاپ:2، نشر عروج، 1388 هـ.ش، صص 141 - 142

ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.