فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی
مربوط به:  کنفرانس گوآدلوپ

پیام محرمانه جیمی کارتر پس از کنفرانس گوآدلوپ به امام خمینی (ره)

ما در این کنفرانس1 شرایط را به لحاظ بین المللی و منطقه‌ای بررسی کردیم. با توجه به همه شرایط از قبیل خطر اتحاد جماهیر شوروی و نفوذ کمونیست‌ها و ضعف تشکیلاتی سازمان‌هایی مذهبی در ایران و عدم اعتماد نیروهای مذهبی به تشکل‌های سیاسی من از شما خواهش می‌کنم که از دولت بختیار حمایت کنید و از آقایان و علما و دیگران بخواهید که از او حمایت کنند حتی از دوستان خودتان بخواهید در کابینه‌آش عضو باشند، تا مجموعه برنامه‌هایی که بختیار دارد برای تشکیل یک دولت ملی اجرا شود و او موفق شود که مرحله بحران را پشت سر گذارد و در غیر این صورت شما دست به قمار بزرگی می‌زنید که احتمال خونریزی بسیار زیادی در آن وجود دارد، اگر شما این را قبول نکنید، احتمال این که ما بتوانیم ارتش ایران را تحت کنترل خود داشته باشیم روز به روز ضعیف‌تر گشته و چه بسا رهبران ارتش و فرماندهان مرتبط با شاه دست به کودتا بزنند که نتیجه آن به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نخواهد بود.

دوستان اروپایی ما معتقدند که با حضور شاه نمی‌توان مردم را آرام کرد، اما شاه هم به زودی از ایران خارج خواهد شد و این نگرانی شما بر طرف می‌شود، از شما می‌خواهم یک نماینده تعیین کنید که مرتب با ما در ارتباط باشد و مطالب بدون واسطه -نه از طریق خبرنگاران و روزنامه‌ها- بین ما و شما رد و بدل شود و دو طرف اوضاع را زیر نظر داشته باشیم تا آرامش برقرار گردد، آن وقت در مرحله بعد آیت الله هر طور که مصلحت می‌دانند حرکت کنند و سرانجام تقاضا می‌کنم برای این‌که رد و بدل شدن اطلاعات بتواند ادامه داشته باشد، اگر صلاح می‌دانید محتوای این مذاکرات و همچنین پیام امروز، محرمانه باقی بماند.


  1. ^ گوآدلوپ

از: سلطانی طباطبائی، سید صادق، خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی،  نوبت چاپ:2، نشر عروج، 1388 هـ.ش، صص 140 - 141

ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.