فرهنگ‌نامه‌ی مقاومت اسلامی
فرهنگ‌نامه‌ی آزاد مقاومت اسلامی
مربوط به:  کنفرانس گوآدلوپ

کنفرانس گوآدلوپ از خاطرات سید صادق طباطبائی

یک هفته قبل از گردهمایی سران چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در جزیره گوآدلوپ1 یکی از دوستان من در پارلمان آلمان غربی2 با من تماس گرفت و گفت وزارت خارجه مایل است شرایط و اوضاع ایران را از زبان شما بشنود. از این جت به دفتر آقای گنشر3 ، وزیر امور خارجه آلمان تلفن کردم. این را هم بگویم که من آقای گنشر را از مدت‌ها قبل می‌شناختم. ایشان اظهار داشت بسیار مایل است دیدگاه‌ّای امام و دوستان ایشان را نسبت به تحولات جاری در ایران و نیز تصویر و تصورات ما را از آینده بداند. در همین تماس تلفنی پرسید فکر می‌کنید واقعا می توانید ایران را بدون دخالت و یا حمایت روس‌ها و حزب توده اداره کنید؟ به ایشان گفتم از این جهت نگرانی نداشته باشد و توانایی نیرهای مسلمان را بر شمردم. پس از این دیدار به پاریس آمدم. در نوفل لوشاتو به امام گفتم که دوستان آلمانی من چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند. امام به آقای حبیبی و آقای قطب‌زاده و من که در آن جلسه بودیم گفتند خودتان یک گزارشی تهیه کنید. آقای حبیبی وقتی از منزل امام مبیرون آمدیم گفت من برای تکمیل قانون اساسی باید به جنوب فرانسه بروم و چند قرار ملاقات دیگر هم دارم. ناچار من و قطب‌زاده تقسیم کار کرده یک گزارش تهیه کردیم. آقای قطب‌زاده از جنبش تنباکو تا ۱۵ خرداد ۴۲ و من از آن تاریخ تا همان ایام بحرانی را تدوین کردم. گزارش نسبتا جامعی تهیه شد. رؤوس مطالب و برداشت‌ها را به امام عرضه کردیم که مورد قبول ایشان واقع شد. در همین روزها از طرف دولت فرانسه توسط قطب‌زاده از امام تقاضا شدکه تحلیلی از اوضاع ایران ارائه کنند. وقتی این پیغام داده شد ما حدود دو سوم گزارش را تهیه کرده بودیم. به هر حال قبل از تشکیل کنفرانس گوآدلوپ که در هفته اول ژانویه ۱۹۷۹ تشکیل شد، ما این گزارش‌ها را فرستاده بودیم.


  1. ^ واقع در دریای کارائیب که در آن زمان تحت سلطه فرانسه بود
  2. ^ از اعضای حزب سوسیال دموکرات
  3. ^ Genscher

از: سلطانی طباطبائی، سید صادق، خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی،  نوبت چاپ:2، نشر عروج، 1388 هـ.ش، صص 137 - 138

ارتباط با ما | لوگوی ما
حقوق مطالب اختصاصی محفوظ است.